(1)
Departamento de Matemáticas. Dinamización matemática: TOJUMAT. UNION 2005, 1.